(Neha Solanki - DPS Bulandshehar)1 (Sumit Chugh - Bal Bharti School-Dwarka)2 (V.NIHARIKA-Chitrakala Academy)3 (Jhalak Sawhney - DPS Sonepat)4 (Swarnim Kiran - Amity International School, Vasundhra)5 (M.K. Sudarshan - Chitrakala Academy)6 (Shubha Kr - Bal Bharti School-Dwarka)7 (M.K. Haramba-Chitrakala Academy)8 (KRISHA - R.N. Podar, Mumbai)9 (Sugun (Bal Bharti School-Dwarka)10 (Sruthi.S - Chitrakala Academy)11 (S. Lalith Mohan - Chitrakala Academy)12 (Harsh Raghav- DPS Bulandshehar)13 (Prisha Jhaveri-G.D. Goenka-Surat)14 (Tanisha Bhikhan - Arwachin International School)15
Slideshow Java by WOWSlider.com v5.2